ข้อตกลงการใช้บริการ

ขอบคุณที่สนใจใช้บริการกับทางเว็บ   โปรดศึกษาข้อมูล และยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการก่อนยืนยันการสมัครสมาชิกกับทางเว็บค่ะ  

ช่วงเวลาทำการของทางร้าน
1. ให้บริการซื้อ - ขาย E-CURRENCY  ตามที่แสดงไว้หน้าเว็บ ทุกวัน  
     ** เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 น - 21.30 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 18.30 - 21.30 น
     ** สมาชิกที่ทำรายการหลัง 21.30 น. จะดำเนินการให้ในวัน และ เวลาทำการ วันถัดไป
     ** งดให้คำปรึกษา หรือการติดต่อทุกช่องทางหลัง 22.00 น. ค่ะ

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว (ภาษาไทย) ที่ตรงความเป็นจริง ทางเว็บจะต้องสามารถติดต่อสมาชิกได้  ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติการสมัคร  หากไม่สามารถติดต่อกับทางสมาชิกได้จริง
2. การยืนยันตัวตนของสมาชิก   อัพโหลดบัตรประชาชนถ่ายจากต้นฉบับตัวจริง เฉพาะหน้าแรก   (
สามารถปิดแถบบาร์โค้ด  ก่อนอัพโหลดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลก่อนอัพโหลด
3. ถ้าหากผู้ใช้บริการท่านใดเอา ชื่อ นามสกุล  หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัญชี E-CURRENCY ของบุคคลอื่นมาแอบอ้างทำการ ซื้อ-ขาย ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย  ทางเว็บจะดำเนินการตามกฎหมาย
4. ทางเว็บจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไว้เป็นความลับสูงสุด  ไม่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก  ยกเว้น  มีการร้องขออย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (กรณีเกิดคดีความทางกฎหมาย)
5. ก่อน ทำการ ซื้อ-ขาย สมาชิกต้องตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคารและหมายเลขบัญชี E-CURRENCY ของท่านให้ถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดในการโอน เงิน หรือโอน E-CURRENCY ทางเว็บจะไม่รับผิดชอบ อันเนื่องมาจากสมาชิกแจ้งรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมาผิดพลาด
6. สมาชิกจะต้องศึกษา ข้อกำหนด  ขั้นตอนการซื้อ-ขาย ให้เข้าใจก่อนทำธุรกรรมกับทางเว็บ  ทางเว็บสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการที่ทำผิดกฎของทางเว็บ  และทางเว็บไม่มีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดที่เกิดโดยสมาชิกเอง
7. ทางเว็บไม่มีส่วนในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการถูกโจรกรรมข้อมูล  ซึ่งมาจากความประมาทในการใช้งานส่วนตัวของสมาชิก  ดังนั้น Username และ Password ท่านจะต้องรักษารหัสไว้เป็นเป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของตัวท่านเอง
8. ทางเว็บเป็นเพียงผู้ให้บริการรับซื้อ-ขาย E-CURRENCY เท่านั้น  ไม่เกี่ยวข้องกับการนำไปทำธุรกรรม หรือ การลงทุนใด ๆ ของสมาชิก  ทางเว็บไม่มีส่วนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำไปลงทุนของสมาชิก
9. สมาชิกทุกท่านต้องทำการสั่งซื้อ  หรือ สั่งขาย ผ่านระบบสมาชิก จากหน้าเว็บเท่านั้น   และสามารถติดต่อกับผู้ดูแลระบบ  กรณีรายการมีปัญหาได้ตามช่องทางที่แสดงไว้