วิธีการสั่งขายสินค้า

** เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 น - 21.30 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 18.30 - 21.30 น
** สมาชิกที่ทำรายการหลัง 21.30 น. จะดำเนินการให้ในเวลาทำการของวันถัดไป

** ระยะเวลาโอนเงินภายใน 1 ชม  (ในเวลาทำการ)   หลังได้รับข้อมูลยืนยันการโอนจากสมาชิก 

** ทำการสมัครสมาชิก  และยืนยันตัวตน  ให้เรียบร้อยก่อนใช้บริการ   
(ยืนยันตัวตนโดยอัพโหลดบัตรประชาชนหน้าแรก ในเมนู Member Center ===> ข้อมูลส่วนตัว)
** สมาชิกต้องทำรายการสั่งขายในระบบให้เรียบร้อย  ก่อนทำการโอนเหรียญเข้ามาที่บัญชีของร้าน  
( ขอสงวนสิทธิ์โอนกลับกรณีสมาชิกโอนเข้ามา  โดยยังไม่ได้ทำการสั่งขาย  ค่าธรรมเนียมการโอนกลับ สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบ)
** รายการสั่งขายที่ไม่ได้รับการโอน ภายใน  24 ชม  จะถูกยกเลิกออกจากระบบอัตโนมัติ

รายละเอียดบัญชี E-CURRENCY ของทางร้าน
WEBMONEY       : Z293478817999   ===>   ขั้นต่ำ  10USD 
PERFECT MONEY  : U2047256  (ThaiExchanger)   ===>
ขั้นต่ำ 10 USD**  กรณีสมาชิกสั่งโอนตรงเข้าบัญชีของร้าน  ต้องระบุเลขที่ใบสั่งขายในช่อง   Description  ทุกครั้งค่ะ

ขั้นตอนการสั่งขาย

1.  ล็อคอินเข้าระบบสมาชิก

 2. เลือกชนิดสินค้าที่ต้องการสั่งขาย  ( จากตัวอย่างเป็นการสั่งขาย  Perfect  Money )

3. คลิกที่ตัวเลขราคารับซื้อตามรูป   แล้วกรอกจำนวนที่ต้องการขาย

4. กรณีสั่งขายครั้งแรก  ต้องเพิ่มบัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงินให้เรียบร้อย  
ชื่อเจ้าของบัญชีที่ใช้รับเงิน   ระบุเป็นภาษาไทยเท่านั้น

5. หลังเพิ่่มข้อมูลบัญชีธนาคารเรียบร้อย   ให้สมาชิกกลับไปทำรายการขายใหม่อีกครั้ง

5. ระบบจะประมวลผล และคำนวณยอดเงินที่สมาชิกจะได้รับ  หากประสงค์จะดำเนินการต่อ ให้
     คลิกลิงค์  เพื่อโอน Perfect Money ตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

6. หลังดำเนินการเสร็จสิ้น  ระบบจะพากลับมาที่หน้า  Member Center 

7. สมาชิกสามารถเลือกดูประวัติรายการได้ที่เมนู   ใบสั่งซื้อทั้งหมด 

8. ตรวจสอบรายการสั่งขายของเราอีกครั้ง  แล้วกดแจ้งยืนยันการโอนขาย

9. กดแจ้งยืนยันการโอนขาย  ระบุวัน เวลา ที่โอน ตามเวลาประเทศไทย

10. ตรวจสอบสถานะการแจ้งขาย จะถูกเปลี่ยนเป็น  ยืนยันแล้วพร้อมดำเนินการ  
- รอรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน  1 ชั่วโมง  ในวัน เวลา ทำการ